OSLAVY 130. výročí založení SDH Milotice nad Bečvou

30.07.2015 09:45

V sobotu 25. července 2015 oslavil Sbor dobrovolných hasičů Milotice nad Bečvou již 130. výročí svého založení.

 

Oslavy začaly ráno krátce po osmé hodině otevřením hasičárny, kterou si mohli všichni návštěvníci prohlédnout a kde pro ně byla přichystána výstavka dobových i současných fotografií z činnosti sboru. Poté následoval průvod hasičů od hasičské zbojnice s prapory do místní kaple sv. Anny, kde byla sloužena mše svatá za všechny živé i zemřelé členy sboru a kde byl posvěcen nový historický prapor sboru. Po mši odešli hasiči průvodem ke zbrojnici, kde farář František posvětil i strojovou techniku SDH. Od zbrojnice pokračoval slavnostní průvod, za doprovodu dechové kapely z Hustopečí n. B., k budově mateřské školy, kde proběhlo společné focení všech členů SDH. Poté průvod pokračoval do sálu obecního úřadu, kde oslavy vyvrcholily slavnostní schůzí za přítomnosti pana faráře, zástupce okresu, za přítomnosti zástupců okrsku a samozřejmě členů sboru.

Starosta hasičů po přivítání přítomných, předal slovo panu Klézlovi, který promluvil o historii sboru od jeho počátku až do současnosti. Poté bylo přistoupeno k oceňování členů sboru za věrnost, za dlouholetou a příkladnou práci. K 130. výročí založení sboru byla vydána i brožurka o historii a současnosti sboru, kterou si mohli účastníci prohlídnout.

Oslavy pokračovaly zábavným odpolednem pro občany na výletišti Sokolka. Odpoledne bylo zahájeno scénkou o založení sboru v Miloticích nad Bečvou, kterou připravilo družstvo mužů s ukázkou zásahu se starou ruční stříkačkou. Děti měli k dispozici nafukovací skluzavku-hasičské auto a pak pro ně byla přichystána „pěna“, kde se mohli do sytosti vydovádět. Celou akci provázelo krásné slunečné počasí a dobrá nálada.

Hasiči děkují všem zúčastněným za jejich podporu této akce a věří i v další dobrou spolupráci. Poděkování patří také všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách a zajištění dobrého průběhu oslav 130. výročí SDH Milotice nad Bečvou.

Fotografie z této akce jsou uloženy ve fotogalerii.