Soutěže - zde jsou uveřejněny některé fotografie ze soutěží, kterých se naše družstva zúčastnily.

Opatovice 20.6.2015

Troubky 21.6.2015

Jindřichov 4.7.2015

Špičky 11.7.2015

Paršovice 12.7.2015

Bohuslávky 12.7.2015

Valšovice 26.7.2015

Milotice n.B. 1.8.2015